Biên dịch bằng dòng lệnh

tanphu gửi vào T6, 08/03/2018 - 22:16

Khi biên dịch tài liệu lớn, thời gian biên dịch lâu, và muốn quan sát cụ thể quá trình biên dịch, ta có thể dùng cách biên dịch bằng dòng lệnh. Các bước cụ thể trên Windows như sau:

Mở  Windows Explorer đến thư mục chứ tập tin tex cần biên dịch. Nhấn giữ phím shift và nhấn phải chuột vào vùng trống, chọn Open Powershell Window here (đối với windows 10), hoặc chọn Open Windows command here (với windows 7).

Một cửa sổ dòng lệnh hiện ra, ta đang ở thư mục chứa tập tin tex cần biên dịch, gõ

Sửa lỗi cài texlive rồi mà không biên dịch được.

tanphu gửi vào T2, 07/09/2018 - 18:47

Việc gỡ và cài lại miktex hay texlive có khi làm mất đường dẫn đến hệ thống biên dịch trên máy dẫn đến không biên dịch được. Ta có thể kiểm tra hệ thống biên dịch đã hoạt động trên máy mình chưa bằng cách mở cmd và gõ lệnh (có một khoảng trắng sau pdflatex và trước -v)

pdflatex -v

Nếu thấy báo là pdflatex is not regconized... nghĩa là đường dẫn đến hệ thống biên dịch đã bị mất. Như hình trên thì texlive đang hoạt động tốt.

Cài đặt Texlive trên windows

tanphu gửi vào T2, 07/09/2018 - 18:15

Telive là một lựa chọn thay thế cho Miktex. Texlive có ưu điểm là có tất cả các gói, khi biên dịch ta không lo bị thiếu gói; tuy nhiên dung lượng khá lớn, tập tin iso đến hơn 3GB và cài đặt xong chiếm dung lượng hơn 5GB. Miktex thì nhẹ hơn, tập tin cài đặt khoảng hơn 200MB và khi cài đặt xong chiếm khoảng 1GB ổ cứng; tuy nhiên khi tài liệu có dùng gói mới chưa được nạp thì phải thực hiện việc tải gói về (tải 1 lần) mới biên dịch được. Miktex cũng thỉnh thoảng gặp một số lỗi mà người ít kinh nghiệm có khi phả loay hoay và tìm kiếm mới xử lí được.

Tags:

Tài liệu hướng dẫn TikZ, tkz-euclide và tkz-tab thầy Hồ Hà Đặng & thầy Hứa Đức Sinh

Ảnh của Hồ Hà Đặng
Hồ Hà Đặng gửi vào T2, 02/26/2018 - 22:11

Tài liệu hướng dẫn TikZ, tkz-euclide và tkz-tab của thầy Hồ Hà Đặng & thầy Hứa Đức Sinh. Tài liệu hướng dẫn chi tiết và có nhiều ví dụ minh họa. Hy vọng tài liệu nhỏ này giúp thầy cô trong công tác biên soạn tài liệu LaTeX giảng dạy.

 

Bản xem trước:

Cài đặt TeX trên Linux

tanphu gửi vào T5, 01/25/2018 - 16:10

Hệ thống TeX trên các distro linux dòng deb như Debian, Ubuntu, Mint được cài đặt bằng lệnh

sudo apt-get install texstudio

Hệ thống sẽ tự động cài texlive như là gói phụ thuộc của texstudio.

Lần đầu tiên biên dịch sẽ bi thiếu một số gói, tôi đã gặp và đã giaỉ quyết như sau:

Thiếu gói tiếng việt vietnam.sty thì cài gói texlive-lang-other

sudo apt-get install texlive-lang-other

Thiếu một số gói cơ bản như numprint.sty thì cài gói texlive-latex-extra

Phép co, phép đẩy nghiêng trong tikz

tanphu gửi vào T6, 12/15/2017 - 08:38
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}[line join=round, line cap=round]
\def\r{3}
\coordinate (S) at (0,7);
\begin{scope}[yscale=0.5]
\pgftransformxslant{0.5}
\draw[dashed, red] (0,0) circle(\r);
\draw [thick](-\r,-\r) node[below left]{$D$}
      --(\r,-\r) node[below right]{$C$}
      --(\r,\r) node[above right]{$B$};
\draw[dashed, thick] (-\r,\r) node[above left]{$A$}
          --(-\r,-\r) (-\r,\r)--(\r,\r);
\draw [thick](S)--(-\r,-\r) (S)--(\r,-\r) (S)--(\r,\r);
\draw [dashed, thick] (-\r,\r)--(S) node[above]{$S$};

Lỗi PK font could not be created

tanphu gửi vào T5, 12/14/2017 - 17:45

Trong quá trình biên dịch, nếu gặp lỗi

Pk font could not be created

Ta có thể giải quyết bằng cách chạy cmd với quyền admin rồi gõ lệnh

updmap

Biên dịch lại sẽ không gặp lỗi này nữa.

Chạy cmd với quyền admin trong windows: Nhấn phím windows, gõ cmd rồi phải chuột vào cmd chọn run as asministrator.

Soạn thảo tài liệu đầu tiên

tanphu gửi vào T5, 09/28/2017 - 16:09

Sau khi cài đặt xong 3 phần mềm TeXstudio, MikTeX, SumatraPDF như ở bài Cài đặt LaTeX trên Windows, ta mở TeXstudio lên và gõ vào nội dung dưới đây và lưu lại với tên tailieudautien.tex trong máy tính tại một thư mục nào đó, chẳng hạng F:\texdocs

Mẫu vẽ hình không gian bằng tikz

tanphu gửi vào T3, 08/15/2017 - 08:40

Dưới đây là một số hình mẫu thường dùng trong việc vẽ hình không gian bằng tikz. Thầy cô tải code về, chọn mẫu gần giống với hình mình cần vẽ, điều chỉnh và code thêm để được như mong muốn.

http://viettug.net/sites/default/files/field/share_files/mau-ve-hinh-kg.tex

Cách vẽ này sử dụng gói tkz-euclide phối hợp với tikz thuần, vẽ hình 2D mô phỏng cho hình không gian 3D. Lệnh của tikz thuần có dấu chấm phảy ở cuối, lệnh của tikz-euclide thì không kết thúc bằng dấu này.

Hướng dẫn sử dụng ex_test

tanphu gửi vào T4, 06/28/2017 - 08:00

HỆ SINH THÁI ex_test
Nội dung được lấy từ bài viết FB nhóm Toán và LaTeX. Tôi copy ra đây để khi cần lấy cho nhanh.

I. Gói ex_test:
- Biên tập hệ thống bài tập trắc nghiệm
- Cấu trúc gọn, hoàn toàn tự động
- Tùy chọn lời giải, đáp án linh hoạt
- Biên tập chuyên đề, sách tham khảo

Tags:

Trang

Đăng kí nhận ViệtTUG RSS