Bạn đang ở đây

Tài liệu hướng dẫn TikZ, tkz-euclide và tkz-tab thầy Hồ Hà Đặng & thầy Hứa Đức Sinh

Ảnh của Hồ Hà Đặng
Hồ Hà Đặng gửi vào T2, 02/26/2018 - 22:11

Tài liệu hướng dẫn TikZ, tkz-euclide và tkz-tab của thầy Hồ Hà Đặng & thầy Hứa Đức Sinh. Tài liệu hướng dẫn chi tiết và có nhiều ví dụ minh họa. Hy vọng tài liệu nhỏ này giúp thầy cô trong công tác biên soạn tài liệu LaTeX giảng dạy.

 

Bản xem trước:

Chuyên mục:

Chia sẻ tài liệu: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon HD-Tikz-Ar - tkz-tab.pdf438.03 KB

Bình luận