Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

Gói ex_test

Hướng dẫn sử dụng ex_test

HỆ SINH THÁI ex_test
Nội dung được lấy từ bài viết FB nhóm Toán và LaTeX. Tôi copy ra đây để khi cần lấy cho nhanh.

I. Gói ex_test:
- Biên tập hệ thống bài tập trắc nghiệm
- Cấu trúc gọn, hoàn toàn tự động
- Tùy chọn lời giải, đáp án linh hoạt
- Biên tập chuyên đề, sách tham khảo

Tags: