Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

Tài liệu hướng dẫn TikZ, tkz-euclide và tkz-tab thầy Hồ Hà Đặng & thầy Hứa Đức Sinh

Tài liệu hướng dẫn TikZ, tkz-euclide và tkz-tab của thầy Hồ Hà Đặng & thầy Hứa Đức Sinh. Tài liệu hướng dẫn chi tiết và có nhiều ví dụ minh họa. Hy vọng tài liệu nhỏ này giúp thầy cô trong công tác biên soạn tài liệu LaTeX giảng dạy.

 

Bản xem trước:

Cài đặt TeX trên Linux

Hệ thống TeX trên các distro linux dòng deb như Debian, Ubuntu, Mint được cài đặt bằng lệnh

sudo apt-get install texstudio

Hệ thống sẽ tự động cài texlive như là gói phụ thuộc của texstudio.

Lần đầu tiên biên dịch sẽ bi thiếu một số gói, tôi đã gặp và đã giaỉ quyết như sau:

Thiếu gói tiếng việt vietnam.sty thì cài gói texlive-lang-other

sudo apt-get install texlive-lang-other

Thiếu một số gói cơ bản như numprint.sty thì cài gói texlive-latex-extra

Phép co, phép đẩy nghiêng trong tikz

\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}[line join=round, line cap=round]
\def\r{3}
\coordinate (S) at (0,7);
\begin{scope}[yscale=0.5]
\pgftransformxslant{0.5}
\draw[dashed, red] (0,0) circle(\r);
\draw [thick](-\r,-\r) node[below left]{$D$}
      --(\r,-\r) node[below right]{$C$}
      --(\r,\r) node[above right]{$B$};
\draw[dashed, thick] (-\r,\r) node[above left]{$A$}
          --(-\r,-\r) (-\r,\r)--(\r,\r);
\draw [thick](S)--(-\r,-\r) (S)--(\r,-\r) (S)--(\r,\r);

Lỗi PK font could not be created

Trong quá trình biên dịch, nếu gặp lỗi

Pk font could not be created

Ta có thể giải quyết bằng cách chạy cmd với quyền admin rồi gõ lệnh

updmap

Biên dịch lại sẽ không gặp lỗi này nữa.

Chạy cmd với quyền admin trong windows: Nhấn phím windows, gõ cmd rồi phải chuột vào cmd chọn run as asministrator.

Soạn thảo tài liệu đầu tiên

Sau khi cài đặt xong 3 phần mềm TeXstudio, MikTeX, SumatraPDF như ở bài Cài đặt LaTeX trên Windows, ta mở TeXstudio lên và gõ vào nội dung dưới đây và lưu lại với tên tailieudautien.tex trong máy tính tại một thư mục nào đó, chẳng hạng F:\texdocs

Mẫu vẽ hình không gian bằng tikz

Dưới đây là một số hình mẫu thường dùng trong việc vẽ hình không gian bằng tikz. Thầy cô tải code về, chọn mẫu gần giống với hình mình cần vẽ, điều chỉnh và code thêm để được như mong muốn.

http://viettug.net/sites/default/files/field/share_files/mau-ve-hinh-kg.tex

Hướng dẫn sử dụng ex_test

HỆ SINH THÁI ex_test
Nội dung được lấy từ bài viết FB nhóm Toán và LaTeX. Tôi copy ra đây để khi cần lấy cho nhanh.

I. Gói ex_test:
- Biên tập hệ thống bài tập trắc nghiệm
- Cấu trúc gọn, hoàn toàn tự động
- Tùy chọn lời giải, đáp án linh hoạt
- Biên tập chuyên đề, sách tham khảo

Tags: 

Phối hợp Tikz và Tkz-euclide vẽ hình hạn chế tính toạ độ

Ta có thể vẽ hình 2d minh hoạ cho hình không gian trên Geogebra rồi lấy code tikz. Tuy nhiên, code xuất ra khá dài dòng và có quá nhiều chữ số thập phân.

Sử dụng tikz thuần kết hợp với tkz-euclide, ta có thể xác định trung điểm đoạn thẳng, trọng tâm tam giác, giao điểm của hai đường thẳng, lấy đối xứng, tìm toạ đổ điểm còn lại của một hình bình hành, ... bằng lệnh mà không cần tính toạ độ. Còn nhiều lệnh rất mạnh dùng xác định trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác bằng gói tkz-euclide.

Trang