Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

Một số font đẹp cho LaTeX

Bộ font mặc định của TeX là Computer Modern trông giống như sau:

Bộ font mặc định có thể được thay thế bằng một số font miễn phí hoặc có phí. Có vài font có bản quyền khoảng 100USD một bộ như bộ Lucida, Minion Pro, Math Time Pro, Garamod, ... Độ đẹp và tinh tế của những bộ font có phí này thì khỏi phải chê. Các nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới thường dùng những bộ font có phí này.

Nhà nghèo có thể sử dụng một số font miễn phí dưới đây. Mời bạn tải tập tin mẫu về xoá comment dòng cần dùng và biên dịch. Lúc biên dịch có thể hệ thống yêu cầu cài thêm gói, nếu biên dịch bị lỗi thì thử biên dịch lại lần nữa. Các gói như fourier, fouriernc phải nạp TRƯỚC gói tiếng Việt. Khi dùng mathdesign thì bỏ amssymb đi vì xung đột.

Có thể có một vài gói bị thiếu kiểu \textsc{} hoặc kiểu đánh máy \textt{}. Ta có thể khắc phục thủ công bằng cách chỉ định font cụ thể cho kiểu chữ bị thiếu đó. Cách này xin hẹn lại ở một bài viết nâng cao hơn về font.

Như thế nào là đẹp thì tuỳ vào gu thẩm mỹ của mỗi người. Một tài liệu chuẩn thì font của chữ và font công thức toán phải đồng bộ, cùng họ. Trên mạng có một số font không đồng bộ chữ với toán nữa tôi không giới thiệu ở đây. Dưới đây là một số font đề nghị.

Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu: A survey of free mathfont for LaTeX.

% Dùng 1 trong các lệnh sau, mỗi lệnh là 1 font

%\usepackage{cmbright} % font không chân gần như arial
%\usepackage[math]{iwona} % không chân lạ mắt
%\usepackage[math]{kurier} % lạ mắt
%\usepackage[math]{anttor} % lạ
%\usepackage{antpolt} % chỉ thay đổi text, toán như default
%\usepackage{mathpazo} % như font palatino cho cả toán
%\usepackage[varg]{pxfonts} %  như palatino nhưng khác mũi tên và vài kí hiệu khác không đáng kể
%\usepackage{mathptmx} % như times, đồng bộ với toán
%\usepackage{txfonts}  % như times, đồng bộ toán, dấu vectơ nhọn hơn mặc định
%\usepackage{kmath, kerkis} % được, font lạ và đẹp
%\usepackage{kerkis, eulervm}

%% Các gói tiếp theo đây phải được nạp trước gói vietnam
%\usepackage{fourier} % good font arial
%\usepackage{fouriernc} % như century school book của word
%\usepackage{arev} % không chân gần Arial

% --- DÙNG GÓI MATHDESIGN PHẢI BỎ GÓI AMSSYMB VÌ XUNG ĐỘT
%\usepackage[charter]{mathdesign} % gần giống và nhạt hơn fourier chút xíu
Chuyên mục: 
Chia sẻ tài liệu: 
Đính kèmDung lượng
Tập tin texfonts.tex2.13 KB