Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tikz cơ bản

Một số tài liệu hướng dẫn sử dụng TikZ bằng tiếng Việt.

Tags: 
Chuyên mục: 
Chia sẻ tài liệu: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon tikz_ver1.pdf358.53 KB
PDF icon TikZbasic1.pdf266.19 KB
PDF icon VeHinhCoBanTkz-Euclide-PhamDuc.pdf120.12 KB
PDF icon TKZ_EUCLIDE.pdf480.79 KB
PDF icon HD-Tikz-tkz-euclide-thayDangtoan.pdf287.44 KB