Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

Dùng vòng lặp for vẽ các nét gạch

Một ví dụ dùng vòng lặp for vẽ các nét gạch chéo để biểu diễn các tập con của \(\mathbb{R}.\)

\documentclass{standalone}
\usepackage[shellescape]{gmp}
\begin{document}
\begin{mpost}
u:=1cm; N:=10;
pair a, b, c, d, l;
c:=(0,0); d:=(5u,0); a=.3[c,d]; b:=.7[c,d]; l:=(.07u,.1u);
drawarrow c--d;
label(btex $($ etex, a);
label.top(btex $a$ etex, a+(0,.1u));
label(btex $]$ etex, b);
label.top(btex $b$ etex, b+(0,.1u));
for i:=0 upto N-1: draw ((i/N)[c,a]-l)--((i/N)[c,a]+l); endfor;
for i:=1 upto N-1: draw ((i/N)[b,d]-l)--((i/N)[b,d]+l); endfor;
\end{mpost}
\end{document}

https://www.overleaf.com/9647896wmtpxdpmxthb

Thầy cô copy code và sửa để được các đoạn, khoảng, nửa khoảng khác.

Chuyên mục: