Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

Hướng dẫn sử dụng ex_test

HỆ SINH THÁI ex_test
Nội dung được lấy từ bài viết FB nhóm Toán và LaTeX. Tôi copy ra đây để khi cần lấy cho nhanh.

I. Gói ex_test:
- Biên tập hệ thống bài tập trắc nghiệm
- Cấu trúc gọn, hoàn toàn tự động
- Tùy chọn lời giải, đáp án linh hoạt
- Biên tập chuyên đề, sách tham khảo

II. Gói ex_test_rd - Biên tập đề thi trắc nghiệm
- Dựa trên ngân hàng câu hỏi soạn theo cấu trúc gói ex_test
- Đề thi được tạo bằng cách trích rút ngẫu nhiên từ ngân hàng sẵn có
- Trộn đề thi theo block, nhóm (chẳng hạn 30 câu hỏi dễ đảo thứ tự với nhau, 20 câu hỏi khó đảo với nhau,...)
- Trộn đề thi vừa có tự luận và trắc nghiệm,...

III. Phần mềm My Extest
- Trộn đề thi trắc nghiệm dựa trên dữ liệu soạn theo gói ex_test
- Có thể căn chỉnh lại đề sau khi trộn

IV. Gettag và FilterByID trích xuất dữ liệu soạn theo cấu trúc của gói ex_test theo các mã ID tương ứng (khối lớp, chương, bài, mức độ nhận biết,...)

Tất cả đều có trong 1 link:

https://drive.google.com/drive/folders/0BwPEQxMOMmkzcE95ejFUR0o1TVE

Tags: 
Chuyên mục: