Bạn đang ở đây

Mẫu vẽ hình không gian bằng tikz

tanphu gửi vào T3, 08/15/2017 - 08:40

Dưới đây là một số hình mẫu thường dùng trong việc vẽ hình không gian bằng tikz. Thầy cô tải code về, chọn mẫu gần giống với hình mình cần vẽ, điều chỉnh và code thêm để được như mong muốn.

http://viettug.net/sites/default/files/field/share_files/mau-ve-hinh-kg.tex

Cách vẽ này sử dụng gói tkz-euclide phối hợp với tikz thuần, vẽ hình 2D mô phỏng cho hình không gian 3D. Lệnh của tikz thuần có dấu chấm phảy ở cuối, lệnh của tikz-euclide thì không kết thúc bằng dấu này.

Giải thích một số lệnh:

\coordinate (S) at ($(A)+(0,5)$);

xác định toạ độ điểm S bằng toạ độ của A cộng với toạ độ véc-tơ (0,5), dùng để vẽ hình chóp có SA vuông góc với đáy.

\coordinate (H) at ($(A)!.67!(M)$);

xác định điểm H thuộc đoạn thẳng AM thoả AH=2/3.AM, chính xác là vec{AH}=0.67.vec{AM}.

Đoạn mã dưới đây định nghĩa các vectơ x, y, z; định nghĩa toạ độ điểm A. Sau đó xác định các điểm chẳng hạn như B có toạ độ bằng toạ độ của A cộng với x.

\tkzDefPoints{-1/-2/x, 6/0/y, -1/3/z, 0/0/A}
\coordinate (B) at ($(A)+(x)$);
\coordinate (C) at ($(B)+(y)$);
\coordinate (D) at ($(C)-(x)$);
\coordinate (E) at ($(A)+(z)$);
\coordinate (F) at ($(B)+(z)$);
\coordinate (G) at ($(C)+(z)$);
\coordinate (H) at ($(D)+(z)$);

Muốn thay đổi hình dạng của hình hộp ABCD.EFGH ta chỉ thay đổi toạ độ của 3 véc-tơ cơ sở x, y, z.

 

Chuyên mục:

Chia sẻ tài liệu: 
Đính kèmDung lượng
Tập tin mau-ve-hinh-kg.tex2.57 KB