Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

Lỗi PK font could not be created

Trong quá trình biên dịch, nếu gặp lỗi

Pk font could not be created

Ta có thể giải quyết bằng cách vào cmd gõ lệnh

updmap

Biên dịch lại sẽ không gặp lỗi này nữa.