Bạn đang ở đây

Biên dịch bằng dòng lệnh

tanphu gửi vào T6, 08/03/2018 - 22:16

Khi biên dịch tài liệu lớn, thời gian biên dịch lâu, và muốn quan sát cụ thể quá trình biên dịch, ta có thể dùng cách biên dịch bằng dòng lệnh. Các bước cụ thể trên Windows như sau:

Mở  Windows Explorer đến thư mục chứ tập tin tex cần biên dịch. Nhấn giữ phím shift và nhấn phải chuột vào vùng trống, chọn Open Powershell Window here (đối với windows 10), hoặc chọn Open Windows command here (với windows 7).

Một cửa sổ dòng lệnh hiện ra, ta đang ở thư mục chứa tập tin tex cần biên dịch, gõ

pdflatex tentaptin.tex

Nhấn enter thì quá trình biên dịch sẽ diễn ra và ta có thể xem trực quan log quá trình biên dịch, nếu có lỗi thì có thể quan sát cụ thể lỗi.

Để gõ nhanh và đúng tentaptin.tex ta chỉ cần gõ vài chữ cái đầu của tên tập tin rồi nhấn phím Tab vài lần để Windows gợi ý những tập tin có sẵn trong thư mục đó cho nhanh, thay vì phải gõ đúng hoàn toàn tentaptin.tex.

Nếu quá trình biên dịch không có lỗi thì sẽ thu được màn hình dòng lệnh tương tự dưới đây.

Chuyên mục: