Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

Hướng dẫn nạp gói lệnh vào texlive trên Mac OSX

Với các OSX dưới 10.7 và texlive hay texshop thì việc nạp gói lệnh thêm ngoài server vào khá đơn giản, chúng ta chỉ cần thao tác đơn giản như sau:

Bước 1: Tải gói lệnh cần nạp thêm về
Bước 2: Mở Finder và tìm đến thư mục: Library/texmf

Bước 3: Coppy file .sty của gói lệnh cần nạp vào.

Nhưng từ OSX 10.7 trở lên thì folder Library/texmf là một folder ẩn, hoặc không có sẵn vì vậy mà chúng ta cần khởi tạo thư mục đó.

Bước 1: tải về chương trình nhỏ để tự động tạo thư mục Library/texmf ở link sau:

http://www.mediafire.com/file/dpm7cxabdca4wgh/make-local-texmf.app.zip

Bước 2: Chạy chương trình và thư mục sẽ được tự động tạo.

Bước 3: Coppy file .sty của gói lệnh tới thư mục: ~/Library/texmf /tex.

Chú ý: trong quá trình chạy chương trình make folder texmf nếu OSX không cho phép cài đặt các ứng dụng ngoài APPSTORE thì các bạn mở : System Preference rồi chọn Security & Privacy , trong mục Allow apps downloaded from, các bạn bấm vào nút Anny Way là xong!