Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

Phiếu trả lời trắc nghiệm

Phần tô đáp án của học sinh được vẽ bằng MetaPOST. Thầy cô có thể mở tập tin phieu_to.mp điều chỉnh các tham số dưới đây để thay đổi số câu, số dòng, số cột cần in trong bảng tô đáp án.

x:=.9; % khoảng cách giữa 2 phương án tô
y:=.7;  % khoảng cách giữa 2 câu (dòng) tô
l:=1.3; % khoảng cách giữa 2 cột
m:=17; % so dong
n:=3; % so cot
N:=50; % tong so cau

Dùng chức năng biên dịch metapost trong Texmaker hoặc texstudio biên dịch tập tin phieu_to.mp để được phieu_to.1 rồi biên dịch tập tinh chính phieu-trac-nghiem-moi.tex để được PDF. Thầy cô có thể chỉnh sửa phần ghi thông tin học sinh cho phù hợp với trường của mình.

Tham khảo thêm cách sử dụng MetaPOST ở đây: http://viettug.net/sites/default/files/field/share_files/SdMetaPost2009.pdf

Chuyên mục: 
Chia sẻ tài liệu: 
Đính kèmDung lượng
Package icon phieu-trac-nghiem.zip101.21 KB
PDF icon SdMetaPost2009.pdf230.56 KB