Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

bảng biến thiên

Vẽ bảng biến thiên với tkz-tab

Tháng 8/2009 tôi có một bài viết ở kỷ yếu offline 2 của VietTUG về các cách vẽ bảng biến thiên trong TeX. Cho đến bây giờ thì việc vẽ bảng biến thiên trở nên dễ dàng hơn nhờ sự phát triển của Tikz với gói tkz-tab.