Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

gõ hàm số cho bởi nhiều biểu thức

Gõ hàm số cho bởi nhiều biểu thức

Cách gõ sau đây là chưa đẹp:

Cho hàm số $f(x) = \begin{cases}
\dfrac{\sqrt{|x|}}{x} \text{ nếu } x\ne 0 \\
0 \text{ nếu } x= 0
\end{cases} $.

Cho hàm số $f(x) = \begin{cases}
\dfrac{\sqrt{|x|}}{x} \text{ nếu } x\ne 0 \\
0 \text{ nếu } x=0
\end{cases} $.

Ta nên dùng môi trường array với 3 cột canh giữa, dùng thêm \left\{ để mở dấu ngoặc móc lớn và \right. để đóng ngoặc.

Cho hàm số $f(x)=\left\{\begin{array}{ccc} \dfrac{\sqrt{|x|}}{x} & \textrm{nếu} & x\ne 0 \\0 & \textrm{nếu} & x=0\end{array}\right.$