Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

mpost

Giới thiệu metapost và các cách biên dịch

MetaPOST là một gói (có thể nói là một chương trình, một ngôn ngữ lập trình) vẽ hình bằng lệnh. Mã lệnh TikZ hay Pstricks được sinh ra từ Geogebra có quá nhiều số thập phân là toạ độ các điểm trên mặt phẳng. Metapost thì khác, ta có thể khai báo biến cho điểm A, gán toạ độ cho nó và những lần sau chỉ cần gọi tên chứ không phải gõ lại toạ độ. Metapost là một ngôn ngữ lập trình nên nó có các đối tượng quan trọng như vòng lặp, điều kiện, đệ quy, phép biến hình, .. nên ta có thể vẽ được rất nhiều thứ.

Có 3 cách biên dịch metapost chính