Bạn đang ở đây

nạp font bằng gói

Một số font đẹp cho LaTeX

tanphu gửi vào T7, 04/08/2017 - 11:47

Bộ font mặc định của TeX là Computer Modern trông giống như sau:

Bộ font mặc định có thể được thay thế bằng một số font miễn phí hoặc có phí. Có vài font có bản quyền khoảng 100USD một bộ như bộ Lucida, Minion Pro, Math Time Pro, Garamod, ... Độ đẹp và tinh tế của những bộ font có phí này thì khỏi phải chê. Các nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới thường dùng những bộ font có phí này.

Đăng kí nhận RSS - nạp font bằng gói