Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

tkz-euclide

Mẫu vẽ hình không gian bằng tikz

Dưới đây là một số hình mẫu thường dùng trong việc vẽ hình không gian bằng tikz. Thầy cô tải code về, chọn mẫu gần giống với hình mình cần vẽ, điều chỉnh và code thêm để được như mong muốn.

http://viettug.net/sites/default/files/field/share_files/mau-ve-hinh-kg.tex

Phối hợp Tikz và Tkz-euclide vẽ hình hạn chế tính toạ độ

Ta có thể vẽ hình 2d minh hoạ cho hình không gian trên Geogebra rồi lấy code tikz. Tuy nhiên, code xuất ra khá dài dòng và có quá nhiều chữ số thập phân.

Sử dụng tikz thuần kết hợp với tkz-euclide, ta có thể xác định trung điểm đoạn thẳng, trọng tâm tam giác, giao điểm của hai đường thẳng, lấy đối xứng, tìm toạ đổ điểm còn lại của một hình bình hành, ... bằng lệnh mà không cần tính toạ độ. Còn nhiều lệnh rất mạnh dùng xác định trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác bằng gói tkz-euclide.