Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/thayphun/viettug.net/modules/counter/counter.lib.inc).

pk font could not be created

Lỗi PK font could not be created

Trong quá trình biên dịch, nếu gặp lỗi

Pk font could not be created

Ta có thể giải quyết bằng cách chạy cmd với quyền admin rồi gõ lệnh

updmap

Biên dịch lại sẽ không gặp lỗi này nữa.

Chạy cmd với quyền admin trong windows: Nhấn phím windows, gõ cmd rồi phải chuột vào cmd chọn run as asministrator.