Bạn đang ở đây

đường dẫn

Sửa lỗi cài texlive rồi mà không biên dịch được.

tanphu gửi vào T2, 07/09/2018 - 18:47

Việc gỡ và cài lại miktex hay texlive có khi làm mất đường dẫn đến hệ thống biên dịch trên máy dẫn đến không biên dịch được. Ta có thể kiểm tra hệ thống biên dịch đã hoạt động trên máy mình chưa bằng cách mở cmd và gõ lệnh (có một khoảng trắng sau pdflatex và trước -v)

pdflatex -v

Nếu thấy báo là pdflatex is not regconized... nghĩa là đường dẫn đến hệ thống biên dịch đã bị mất. Như hình trên thì texlive đang hoạt động tốt.

Đăng kí nhận RSS - đường dẫn