Bạn đang ở đây

pdflatex

Biên dịch bằng dòng lệnh

tanphu gửi vào T6, 08/03/2018 - 22:16

Khi biên dịch tài liệu lớn, thời gian biên dịch lâu, và muốn quan sát cụ thể quá trình biên dịch, ta có thể dùng cách biên dịch bằng dòng lệnh. Các bước cụ thể trên Windows như sau:

Mở  Windows Explorer đến thư mục chứ tập tin tex cần biên dịch. Nhấn giữ phím shift và nhấn phải chuột vào vùng trống, chọn Open Powershell Window here (đối với windows 10), hoặc chọn Open Windows command here (với windows 7).

Một cửa sổ dòng lệnh hiện ra, ta đang ở thư mục chứa tập tin tex cần biên dịch, gõ

Đăng kí nhận RSS - pdflatex